Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren

Een aantal agrarische ondernemers en bewoners in het Maashorstgebied hebben zich in 2002 verenigd in ‘Vereniging de Maashorstboeren’. In Brabant zijn circa 25 ANV’s. De meeste houden zich alleen bezig met natuur- en landschapsontwikkeling. De Maashorstboeren zetten ook...


Een aantal agrarische ondernemers en bewoners in het Maashorstgebied hebben zich in 2002 verenigd in ‘Vereniging de Maashorstboeren’. In Brabant zijn circa 25 ANV’s. De meeste houden zich alleen bezig met natuur- en landschapsontwikkeling. De Maashorstboeren zetten ook fors in op verbrede landbouw, zoals onder andere ‘streekproducten’, recreatie (minicampings) en zorgboerderijen. De Maashorstboeren willen samen met de andere bewoners van het gebied (boeren en burgers) zelf actief sturing geven en een bijdrage leveren aan de toekomst van de Maashorst en omgeving. Ze nemen daarom zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leef- en werkomgeving. Goed evenwicht tussen economie en ecologie is de basis. Duurzaam produceren, in harmonie met natuur en landschap, zijn voor de Maashorstboeren geen loze kreten. Het doel van de Maashorstboeren is de waarden van het gebied verder te ontwikkelen en de economie in de streek te versterken door onder meer agrarisch natuur- en landschapsbeheer, agrotoerisme en de verbrede landbouw te professionaliseren.