Eerlijk eten uit de streek

De zoektocht naar een regionaal duurzaam voedselsysteem vraagt om samenwerking tussen producenten en consumenten. Wij gaan samen met de boeren en de consumenten de uitdaging aan om dagelijks te eten uit de streek. Lekker, gezond en duurzaam. Met een eerlijke prijs voor de producent en betaalbaar voo


 

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?Stichting Eerlijk Eten uit de Streek
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Barneveld
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)Korte keten initiatief van boeren en consumenten wat door de verbinding tussen boeren en consumenten de levering van regionale producten via abonnementen en webshop wil optimaliseren en de productie geleidelijk wil verduurzamen.
Wat is het verdienmodel?Non profit, Sociale waarden (bv. cohesie in de buurt)
Wat is het stadium van het initiatief?Beginfase (pas gestart)
Succesfactor 1Gratis hulp bij opzetten website en marketing
Succesfactor 2Veel enthousiaste vrijwilligers met veel kwaliteit(en) en kennis van zaken.
Succesfactor 3Diverse kleine subsidies
Faalfactor 1Voor de start al investeringsgeld en geld voor betalen cruciale functies werven: bij sommige subsidie mag je nog niet gestart zijn om in aanmerking te komen en zo creëer je een buffer om als de omzet het nog niet toelaat toch al een beetje te betalen aan de meest cruciale functies van het initiatief. Hebben wij niet gedaan en zou ik nu elk nieuw initiatief aanraden.
Faalfactor 2Alleen met vrijwilligers is het niet vol te houden. Die beginnen enthousiast, maar vaak blijkt het aantal uren dan steeds toe te nemen en lopen vrijwilligers tegen hun grenzen aan. Of kunnen vrijwilligers door persoonlijke omstandigheden zich moeten/willen terugtrekken.
Faalfactor 3Onvoldoende financiële middelen, die niet terugbetaald hoeven worden.
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)Wij zijn nog niet geslaagd. We zitten net in de overgangsfase van beginnen (nu 3 maanden) naar doorgroeien. Dus we moet dat afwachten of we het redden. We hebben nu vooral geld nodig om menskracht te betalen en voor verbetering van de automatisering, zodat minder menskracht nodig is.
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?ja
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?Door gratis deskundige ondersteuning bij marketing in het begin. enkele kleien subsidies en PR en inzet netwerk voor ons initiatief door een bank en gemeenten.
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?Bank, gemeenten/regio.
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?Van de Rabobanken in de regio.
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?Zeker. Maar onvoldoende.
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?Nee
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?-
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?-
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.-