Gebiedscoöperatie Rivierenland

samen zijn we slimmer De Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) zet zich actief in om welvaart en welzijn van alle inwoners duurzaam te vergroten voor een gezond en leefbaar Rivierenland. De GCR ziet duurzaamheid als maatschappelijke noodzaak, economische kans en aanjager van innovatie.