Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is in oktober 2015 opgericht. Het is een uitvloeisel van een omwonendeninitiatief voor de aanleg van glasvezel in de gemeente De Wolden. We zijn een coöperatie waarin leden zich samen sterk maken voor het behalen van een doel, resultaat en voordeel. De...


De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is in oktober 2015 opgericht. Het is een uitvloeisel van een omwonendeninitiatief voor de aanleg van glasvezel in de gemeente De Wolden.
We zijn een coöperatie waarin leden zich samen sterk maken voor het behalen van een doel, resultaat en voordeel.  De coöperatie heeft geen winstoogmerk, maar wel een continuïteitsstreven. Eventueel rendement wordt geïnvesteerd in nieuwe innovaties en ontwikkelingen. 

De projecten van de coöperatie worden uitgevoerd met een klein, enthousiast team. Het bestuur is een afspiegeling van de vier O’s: Onderwijs, Overheid, Ondernemers en Omwonenden. De bestuursleden doen belangeloos hun werkzaamheden voor de coöperatie.