Herenboeren Groningen

Herenboeren Groningen is een initiatief van zes inwoners uit de regio Groningen. Wij willen grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren ...


Herenboeren Groningen is een initiatief van zes inwoners uit de regio Groningen. Wij willen grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur.

Daarom verkennen we de mogelijkheid om in de omgeving van Groningen te komen tot een kleinschalig gemengd boerenbedrijf; een zogenoemde Herenboerderij. Want het is toch fantastisch als ons eten in onze eigen omgeving wordt geproduceerd? En wat is er leuker dan een boerderij te hebben waar je van eet?

 

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?Herenboeren Groningen
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Groningen
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)CSA, Voedselcoöperatie
Wat is het verdienmodel?Leden zijn aandeelhouder en financieren met elkaar het initiatief
Wat is het stadium van het initiatief?Planfase
Succesfactor 1We zijn nog niet gestart. Maar ik denk dat het onderdeel zijn van een grotere beweging een succesfactor is. Het concept heeft zich op andere plekken al bewezen.
Succesfactor 2Het eigenaarschap dmv het kopen van een aandeel zorgt dat men zich ook mede verantwoordelijk voelt.
Succesfactor 3De drie gelijkwaardige waarden economisch gedragen, sociaal verbonden en natuurinclusief.
Faalfactor 1Nog geen faalfactoren. Maar we lopen er wel tegenaan dat het moeilijk is om grond te vinden rondom de stad Groningen. Omdat het gewilde grond is en er weinig geschikte tuinbouwgrond is.
Faalfactor 2Ook niet per se een faalfactor maar wel een risico is dat ons kernteam vrij klein is dus dat is wel kwetsbaar en met iets te weinig slagkracht.
Faalfactor 3-
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)Al die factoren: menskracht, grond, kennis.
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?ja
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?Kennis en ervaring
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?Herenboeren Nederland
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?Geen
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?Wel essentieel
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?Ja
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?Herenboeren Nederland
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?Zie website
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?-
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?-
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.-