Hortus Populus

De Hortus Populus is dé gezamenlijke pluk- en oogst tuin in Bodegraven. Waar je met elkaar en voor elkaar groente, kruiden en bloemen kan telen. We telen alles onbespoten en laten zien dat een lokale markt voor gezonde producten ontwikkeld kan worden. Onze kennis geven we door in cursussen en...


De Hortus Populus is dé gezamenlijke pluk- en oogst tuin in Bodegraven. Waar je met elkaar en voor elkaar groente, kruiden en bloemen kan telen. We telen alles onbespoten en laten zien dat een lokale markt voor gezonde producten ontwikkeld kan worden. Onze kennis geven we door in cursussen en workshops om zo iedereen te betrekken bij onze tuin en groene idealen.

 

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?Hortus Populus
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Bodegraven
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)Buurtmoestuin, Stadslandbouw, Stadstuin/buurttuin, Voedselgemeenschap, burgerinitiatief om lokaal groente te telen
Wat is het verdienmodel?Non profit, Sociale waarden (bv. cohesie in de buurt), Laten zien dat eren boer zijn inkomen kan verdienen met lokale groenten op een bepaald oppervlak
Wat is het stadium van het initiatief?Groeifase
Succesfactor 1Hard werken
Succesfactor 2Geluk hebben dat er een paar mensen zijn die heel veel tijd geven aan het initiatief
Succesfactor 3geduld hebben om te leren
Faalfactor 1veel enthousiast praten, weinig doen
Faalfactor 2korte termijn denken van de lokale overheid
Faalfactor 3altijd op zoek naar geld en handen
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)grond, geld en een of meerdere ondernemers die het aandurven verder uit te bouwen wat wij gestart zijn.
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?ja
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?gemeente gaf grond ter beschikking, donaties en veel subsidies en sponsoring en vrijwilligers inzet
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?gemeente met grond voor 7 jaar; provincie en Oranje fonds en andere voor subsidies, bedrijven die sponsoren en korting geven
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?Provincie ZH meerdere keren en vele anderen
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?zonder geld kun je geen tuin opzetten noch onderhouden
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?Ja
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?Provincie Zuid Holland
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?gemeente Bodegraven-Reeuiwjk
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?KNMH
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?-
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?-
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.Ons project is van heel klein tot redelijk groot (50 groenteabonnementen) gegroeid in 5,5 jaar. Veel geld van elders. Vorig jaar 1/3 van de uitgaven zelf verdiend. Naast lokaal voedsel ook andere aspecten zoals menswaardige omgang, gezondheid, educatie etc.