Stadsboerderij Almere

Op het biologisch-dynamische landbouwbedrijf van Tineke van den Berg en Tom Saat hebben ze akkerbouw en vleesvee. De witte koeien zijn van het Italiaanse Marchigiana ras. De dieren grazen van...


Op het biologisch-dynamische landbouwbedrijf van Tineke van den Berg en Tom Saat hebben ze akkerbouw en vleesvee. De witte koeien zijn van het Italiaanse Marchigiana ras. De dieren grazen van mei tot november in het 500 ha grote Hulkensteinse bos. Ze eten er oa. grasklaver, rode bieten en biologische mais. De verschillende onderdelen van het bedrijf vormen een kringloop.

Het vlees is te koop op het bedrijf tijdens de biologische boerenmarkt en op vaste middagen aan huis. Op De Stadsboerderij Almere zijn consumenten welkom voor diverse publieksactiviteiten zoals oa. kooklessen.

Persoonlijke motivatie en ambitie

“Ons motto is: Hoe minder we ons met de koeien hoeven te bemoeien, hoe beter het met ze gaat. Vee moet kunnen leven naar hun aard. Een koe moet een koe kunnen zijn en dus in een kudde leven, ruwvoer eten en zijn horens houden. De mens is verantwoordelijk voor de dieren die hij houdt, of eet.

Wij willen een verbinding aangaan met andere bedrijven en ondernemers die gerelateerd zijn aan de landbouw. Het landbouwbedrijf kan op die manier een grote maatschappelijke betekenis krijgen.”

Omvang van het bedrijf

 • Er is 160 ha biologisch dynamische akkerbouw en groenteteelt;
 • 500 ha natuurgebied met een deel bos, voor beweiding van Staatsbosbeheer;
 • 50 moederkoeien, met jongvee en stieren;
 • Er worden 50 dieren per jaar geslacht. Voornamelijk stieren op de leeftijd van 2-2,5 jaar en enkele vrouwelijke runderen op de leeftijd van 10-15 jaar.

Dierenwelzijn en diergezondheid

 • Van mei-oktober lopen de dieren bij elkaar in het 500 ha grote Hulkensteinse natuurgebied. De andere helft van het jaar staan ze in de potstal.
 • De stier loopt in de wei bij de koeien dus er is een natuurlijke dekking;
 • De kalveren blijven langer dan 9 maanden bij de moeder.

Milieu en omgeving

 • Al het ruwvoer komt van het eigen bedrijf. Het biologische krachtvoer dat wordt aangekocht bevat geen soja;
 • De potstalmest wordt uitgestrooid op de landerijen rondom de boerderij;
 • Er wordt meer elektriciteit geproduceerd door de zonnepanelen dan dat de boerderij verbruikt.

Contact met consumenten

 • Elke laatste zondagmiddag van de maand zijn er Koeienpraatjes; met informatie van de boer over de koeien en het bedrijf;
 • Het erf van de Stadsboerderij is altijd open om een kijkje te nemen bij de koeien;
 • Het werk op de Stadsboerderij is te volgen via de website en Facebook;
 • In september is er het Oogstfeest;
 • Er zijn excursies, kookworkshops en lessen voor schoolklassen op de boerderij.

Verkoop

 • Iedere zaterdag 9.30 tot 13 uur is er Biologische Boerenmarkt op het erf van de Stadsboerderij. Er zijn ook andere boodschappen verkrijgbaar zoals groenten, brood, zuivel, kip en kruidenierswaren;
 • Op vrijdag en zaterdagmiddag van 13 tot 17 uur is er vleesverkoop aan huis.

(Tekst: MeatYourOwn)

 

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?De Stadsboerderij
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Al,mere
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)Coöperatieve winkel, Stadslandbouw, SupportYourLocals, Voedselgemeenschap
Wat is het verdienmodel?Commercieel, Sociale waarden (bv. cohesie in de buurt)
Wat is het stadium van het initiatief?Volwassen organisatie (lopend verdienmodel)
Succesfactor 1een heldere visie die je vasthoudt als basis en verder uitrolt in de tijd
Succesfactor 2vakmanschap
Succesfactor 3doorzettingsvermogen
Faalfactor 1(gebrek aan) overheidsbeleid
Faalfactor 2gebrek aan visie en daadkracht van natuurbeheerorganisaties
Faalfactor 3-
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)grond
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?nee
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?-
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?-
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?-
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?-
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?Nee
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?-
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.-


stadsboerderij