Vers aan de Vecht

Vers aan de Vecht is het initiatief van een groep mensen die een alternatief zoeken voor de bestaande voedselindustrie. Samen kijken we altijd verder, inspireren we elkaar & de mensen breder om ons heen.


 

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?Vers aan de Vecht
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Weesp
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)CSA, Voedselgemeenschap
Wat is het verdienmodel?Non profit
Wat is het stadium van het initiatief?Groeifase
Succesfactor 1gestart vanuit de groep betrokken burgers, dus vanaf het begin al genoeg deelnemers
Succesfactor 2snel sterke samenwerking ontstaan tussen de boerderij, het collectief en de 3tuinders
Succesfactor 3goede interne en externe communicatie (in corona-tijd, dus grotendeels digitaal)
Faalfactor 1beleidsmakers van de overheid staan achter ons initiatief, maar in de regelgeving staat er niets beschreven over groentepluktuinen, dat maakt het heel ingewikkeld voor ambtenaren die regels moeten navolgen. wij dachten dat dit makkelijk op te lossen viel, maar het werd een intens probleem toen de buurtbewoners bezwaar maakten tegen onze tuin. omdat we de vergunning nog niet rond hadden, kon handhaving ons per direct stilleggen.
Faalfactor 2het stap voor stap meenemen van buurtbewoners is cruciaal, wij hebben ons dit niet goed genoeg gerealiseerd en hebben de buurtbewoners te kort vantevoren op de hoogte gesteld
Faalfactor 3aanvragen van subsidies is moeilijker dan gedacht. Een groentepluktuin heeft voornamelijk veel arbeidsuren nodig, en fondsen willen niet investeren in uren. Wel in materieel. maar dat moet je dan 3maanden vantevoren aanvragen en die tijd hadden we niet.
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)menskracht: 3 tuinders, team van de boerderij en het bestuur&kartrekkers team van vers aan de vecht. 
1 hectare vruchtbare grond, naast de boerderij waar al veel faciliteiten aanwezig zijn
en veel animo in de omgeving waar nog geen dergelijk initiatief was, dus aan leden geen gebrek
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?ja
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?Door subsidie(s)
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?Caring Farmers
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?15K subsidie
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?niet zo groot, de CF subsidie is voornamelijk bedoeld voor content creatie en organiseren van inspiratie-events voor andere Caring Farmers. Uiteraard heel belangrijk, maar zonder de subsidie zou ons initiatief ook wel doorgaan. dan hadden we minder communicatie-uitingen kunnen maken, of workshops kunnen organiseren etc.
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?Ja
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?Caring Farmers
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?josephine.schuurman@urgenda.nl
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?-
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?-
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.-