Voedselbos de Haling

Voedselbos in het Streekbos


<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?Voedselbos de Haling
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Medemblik
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)IVN West Friesland (vereniging voor natuureducatie)
Wat is het verdienmodel?Non profit
Wat is het stadium van het initiatief?Beginfase (pas gestart)
Succesfactor 1Succesvolle crowdfunding en sponsoring voor bomen, struiken en andere aanplant
Succesfactor 2Samenwerking met terreineigenaren en scholen in de buurt
Succesfactor 3Enthousiaste en kundige vrijwilligers
Faalfactor 1Veel arbeid om niet gewenste kruiden te bestrijden in voormalig weiland.
Faalfactor 2Tijdig water geven in tijd van droogte (installatie aangeschaft, maar ook hier factor arbeid)
Faalfactor 3Verder heeft het Voedselbos gewoon tijd nodig om te groeien. Geduld hebben. En niet alles wat we willen mag zomaar in het Voedselbos
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)Belangrijk is een goed plan hebben, mensen erbij betrekken en fondsen aanschrijven
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?ja
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?zowel donaties, subsidies, beschikbaar stellen grond, doneren planten en materialen
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?Recreatieschap, Staatsbosbeheer door beschikbaar stellen grond (in bruikleen) na goedkeuring van onze plannen, IVN met subsidie en kennis, particulieren met aanplant bomen en kruiden, scholen met inzet door scholieren
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?Diversen van IVN, regionale fondsen, crowdfunding door particulieren enz.
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?Zonder al deze steun was het Voedselbos er niet gekomen, wij zijn vrijwilligers met veel goodwill. Het zijn teveel partijen om ze allemaal een vragenlijst te sturen en ze zitten er ook niet op te wachten.
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?Nee
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?-
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?-
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.IVN Westfriesland wil educatie geven over voedselbos, eten uit de natuur en biodiversiteit, we zijn niet uit op de verkoop van onze producten, maar delen ze met scholen en particulieren uit de buurt.