Voedseltuin IJplein

Samen voedsel verbouwen voor sociale projecten


  • We verbouwen voedsel op een gezonde, verantwoorde, biologische manier met respect voor de omgeving, de grond en de dieren.
  • We geven de oogst aan de Voedselbank en Resto van Harte zodat de verse biologische groente terecht komt bij mensen die het erg goed kunnen gebruiken.
  • We bevorderen kennis over het verbouwen van voedsel.

De Voedseltuin IJplein is een heerlijke groene plek in het hartje van Amsterdam, aan het IJ.

De tuin is altijd open en je bent van harte welkom om door de tuin te wandelen.

We hebben fijne bankjes om even te zitten en te genieten van de zon en het uitzicht.

Ook voor kinderen is de tuin een heerlijke plek om te spelen en om te zien hoe groentes groeien.

 

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?Voedseltuin IJplein
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Amsterdam
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)Buurtmoestuin, Stadslandbouw
Wat is het verdienmodel?Sociale waarden (bv. cohesie in de buurt)
Wat is het stadium van het initiatief?Volwassen organisatie (lopend verdienmodel)
Succesfactor 1De samenstelling van de initiatiefgroep: verschillende opleidingsniveaus, inkomens, ethnische herkomst, leeftijden
Succesfactor 2Beschikbaarheid voor fondsen van gemeente voor aanleg van tuin (Vogelaargelden)
Succesfactor 3Situering van de plek in de stad zeer aantrekkelijk en goed bereikbaar
Faalfactor 1Voor langere tijd binden van vrijwilligers
Faalfactor 2Vinden van gekwalificeerde personen voor bestuur van vereniging
Faalfactor 3Werving van fondsen voor beheer van de tuin
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)Binnen de groep van ca. 50 leden van de Vereniging Voedseltuin IJplein zijn alle disciplines aanwezig en voldoende gekwalificeerde mensen voor bestuur en coordinatie van werk in de tuin. Het gebruik van de grond is voor komende tien jaar redelijk zeker door toekenning van gemeentelijk stedenbouwkundig monument aan buurt IJplein. De groep heeft goede contacten met buurt en gemeentelijke instanties. Veel goodwill in de buurt: sociale controle.
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?nee
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?-
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?-
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?-
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?-
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?Ja
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?structurele fondsen voor beheer naast contributie van leden; sponsoring
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.-