Voedseltuin Overvecht ‘voor en met elkaar’

De Voedseltuin Overvecht is een gemeenschappelijke tuin waar we biologische groente, kruiden, fruit en bloemen met en voor Overvechters verbouwen. Iedereen die meehelpt, deelt mee in de oogst.


 

Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd!
Bekijk hier de resultaten van de enquête.
Wat is de naam van uw initiatief?Voedseltuin Overvecht
In welke plaats is het initiatief gevestigd?Utrecht
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk)Buurtmoestuin, Stadslandbouw, Stadstuin/buurttuin, Voedselgemeenschap
Wat is het verdienmodel?Sociale waarden (bv. cohesie in de buurt)
Wat is het stadium van het initiatief?Groeifase
Succesfactor 1Positieve kijk op gezondheid
Succesfactor 2Succesvolle lobby bij gemeente en fondsen
Succesfactor 3Focus op inclusiviteit
Faalfactor 1sociaal versus productie (gaat niet altijd samen)
Faalfactor 2-
Faalfactor 3-
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …)groot netwerk initiatiefnemers, heldere missie
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen?ja
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt?donaties en subsidies
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee?Gemeente Utrecht, Kansfonds, Pranjefonds, MAEX, lokale ondernemers met geld en kennis
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen?gemeentelijke subsidie, particuliere donaties
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief?Zonder deze hulp geen initiatief
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen?Nee
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2?-
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3?-
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3?-
Bent u op zoek naar ondersteuning?-
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek?-
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken?Autoniem
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil.-